Historie a vznik SHŠ Rytíři Mělničtí


Jak daleko do historie jít? Rok? Dva? Jedno nebo dvě století? A co třeba o tisíc let, když mezi naše předky patří i rod hrabat z Artois. Ale zůstaneme raději v naší nedávné historii.

Skupina historického šermu "Rytíři Mělničtí" byla oficiálně zaregistrována 6.5.2010. Zakládající členy nespojovala jen společná rodina, láska k historickému šermu, ale i hluboký vztah ke královskému věnnému městu Mělník. Dokonalost erbu města a poutavost jeho barev, nás vedla k žádosti o jeho používání, jako oficiálního erbu SHŠ Rytíři Mělničtí. Město Mělník nám vyhovělo a od roku 2010 městský erb zdobí hrudě Rytířů Mělnických, odívaných ve varkočích městských barev.

Historie Rytířů Mělnických, leč zdá se krátká, je založena na mnohaletém předchozím působení svých nynějších členů v jiných skupinách historického šermu, kde se šermu učili a zdokonalovali.Vize a cíle SHŠ Rytíři Mělničtí


Už názvem "Rytíři Mělničtí" chceme ostatním sdělovat naši hrdost a srdcařství ke královskému věnnému městu Mělník a jeho historii. Patříme mezi jeho patrioty, kteří touží dělat něco pro "své město", tak aby i "naše město" mohlo být hrdé na "své rytíře".

Pro rok 2019 jsme si vytýčili několik cílů. Je mezi nimi především pořádání naší již tradiční Bitvy na Mělníku, zahájení a vystoupení na Mělnickém koštu, zajištění programu na dobové scéně Mělnického vinobraní, natočení několika minifilmů dle vlastních scénářů a uspořádání další Forbíny Rytířů Mělnických (vyprávění a zpívání o tom co se nám událo při vystupování, natáčení ... prostě veselé historky ze života Rytířů Mělnických).

14.7.2019 (c)